Sunday, September 15, 2019

Missing From The Bible

----------------------------------------------------


Missing from Bibles
Differs from the King James Bible in the New Testament
o = Omitts
a = Adds

NKJV
NIV
NASV
NRSV
RSV
NCV
LIV
WORDS
o 2289
o 5219
a 3561
o 3890
o 6985
a 11114
a 17003
0
o 16
o 17
o 18
o 25
o 16
o 7
The number of times 15 Major words differ from the King James Bible
o = Omits
a = Adds
* = Word is Completely Removed
WORD
NIV
NASV
NKJV
RSV
NRSV
NCV
LIV
Christ
o 25
o 34
o 1
o 32
o 87
a 121
a 44
Lord
o 352
o 438
o 66
o 36
o 91
o 299
o 2368
Jesus
a 292
o 64
o 2
o 53
a 16
a 1098
a 293
God
o 468
o 87
o 51
o 111
o 138
a 803
a 452
Godhead
o 3 *
o 3 *
o 1
o 3 *
o 3 *
o 3 *
o 3 *
Lucifer
o 1 *
o 1 *

o 1 *
o 1 *
o 1 *

devil(s)
o 80
o 82
o 81
o 82
o 80
o 74
o 87
hell
o 40
o 41
o 22
o 41
o 41
o 39
a 13
heaven
o 160
o 127
o 50
o 83
o 88
o 186
o 26
damned (able, ation)
o 15 *
o 15 *
o 15 *
o 15 *
o 15 *
o 15 *
o 7
blood
o 41
o 39
o 23
o 26
o 46
o 157
o 174
salvation
o 42
o 4
o 2
o 33
o 37
o 94
o 25
Word of God
o 8
o 2
o 1
o 3
o 8
o 31
o 27
Word of the Lord
o 25
o 2
a 4
o 2
o 3
o 217
o 236
Lord Jesus Christ
o 24
o 21

o 21
o 22
o 20
o 15

------------------------------------------------------

Omitted verses


Matthew 17:21
Matthew 18:11
Matthew 23:14
Mark 7:16
Mark 9:44, 46 
Mark 11:26
Mark 15:28
Luke 17:36
John 5:3–4
Acts 8:37
Acts 15:34
Acts 24:6–8
Acts 28:29
Romans 16:24
First John 5:7-8


More


2.1 Mark 6:11
2.2 Luke 4:8
2.3 Luke 23:17


Not omitted but boxed


Mark 16:9–20
John 7:53-8:11


Missing From The Bible

---------------------------------------------------- Missing from Bibles Differs from the King James Bible in the New Testament ...